Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Kursy językowe
Oferta całoroczna
Język Angielski
Kursy Standardowe
Kursy Egzaminacyjne
Kursy Specjalistyczne
Kurs Języka Prawniczego (ILEC i TOLES)
Kurs dla pilotów i kontrolerów ruchu naziemnego
Kurs dla pielęgniarek
Kurs dla sekretarek i asystentek
Kurs językowy dla żołnierzy
Kursy Wakacyjne
Język Niemiecki
Język Hiszpański
Język Francuski
Język Włoski
Język Rosyjski
Język Norweski
Język Szwedzki
Język Chiński
Język Polski dla obcokrajowców
Cennik
O podręcznikach
Kursy językowe / Język Angielski / Kursy Specjalistyczne / Kurs dla pilotów i kontrolerów ruchu naziemnego

Centrum Języków Obcych YLC prowadzi kursy języka angielskiego dla pilotów oraz personelu lotniczego przygotowujące do egzaminu według wymogów ICAO (International Civil Aviation Organization).

Sposób egzaminowania

 1. Sprawdzanie poziomu znajomości języka angielskiego personelu lotniczego przeprowadzane jest z wykorzystaniem komputerowego systemu RELTA, który spełnia wymagania ICAO oraz standardy opisane w Dok. 9835. System ten z powodzeniem funkcjonuje w wielu nadzorach lotniczych. Podczas egzaminu wymaga się od kandydata zademonstrowania faktycznych umiejętności w mówieniu i rozumieniu.
 2. Proces oceny biegłości językowej kandydata przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie egzaminatorzy prowadzący (interlocutors) przeprowadzają egzamin nagrywając go. Drugi etap polega na odsłuchaniu nagranego egzaminu i dokonaniu oceny przez dwóch niezależnych egzaminatorów oceniających (raters). Ww. egzaminatorzy są powoływani przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i działają w jego imieniu. System egzaminowania stanowi jedynie narzędzie spełniające wytyczne ICAO, a proces egzaminowania jest prowadzony przez krajowy nadzór.
 3. Egzaminy mogą być prowadzone w sześciu ośrodkach:
   

   
 4. Zasady przystępowania do egzaminu:
   
  W celu przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego kandydat powinien:
   
  • Złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC wniosek o wpis poziomu znajomości języka angielskiego.
  • W porozumieniu z ośrodkiem egzaminacyjnym ustalić termin egzaminu. Ośrodkowi należy przekazać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer licencji (ustalenie terminu egzaminu jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim prawidłowym złożeniu wniosku w POK).
  • Zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie.
  • Podczas egzaminu wypełnić stosowne dokumenty, dostarczone przez egzaminatora.
  • Wypełnione zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu jest dostarczane przez egzaminatora do ULC
  • Po dokonaniu oceny, egzaminatorzy oceniający podpisują zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu.
  • Prawidłowo wypełnione zaświadczenie stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu o poziomie znajomości języka angielskiego.

W przypadku braku możliwości stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie należy poinformować ośrodek egzaminacyjny o nieobecności, przynajmniej na dwa dni przed egzaminem, a w przypadku nieodwołania terminu i nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, ponowne zapisanie się, ze względów systemowych, możliwe jest po upływie 30 dni.

Egzamin nie podlega opłacie lotniczej.

Skala ocen ICAO

Poziomy biegłości języka angielskiego (ICAO):

 • Level 1 – 3 nie uprawnia do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, osoby posiadające ten poziom biegłości języka angielskiego mogą wykonywać loty tylko w polskiej przestrzeni powietrznej.
 • Level 4 (tzw. operacyjny) – uprawnia do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, osoba posiadająca poziom operacyjny musi ponownie poddać się weryfikacji w ciągu 3 lat.
 • Level 5 – uprawnia do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, osoba posiadająca ten poziom musi poddać się weryfikacji w ciągu 6 lat.
 • Level 6 – uprawnia do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, poziom nadawany dożywotnio, nie wymaga ponownej weryfikacji.

Uwaga! Ocena egzaminu dokonywana jest w sześciu różnych aspektach: wymowa, struktura, słownictwo, płynność, zrozumienie oraz interakcja. Za każdą z kategorii przyznawana jest ocena, przy czym ocena końcowa za egzamin jest najniższą z otrzymanych ocen.

Poziomy 4 lub 5 mogą być, w czasie następnej kontroli, podniesione do poziomu 6 i wówczas nie będzie wymagane składane kolejnych egzaminów. Osiągnięcie poziomu 1, 2 lub 3 nie dyskwalifikuje kandydata, który może się poddać ponownej weryfikacji aż do osiągnięcia przynajmniej poziomu operacyjnego. Egzaminatorzy oceniający po odsłuchaniu egzaminu podejmują decyzję kiedy kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu, tak aby umożliwić mu uzupełnienie wiedzy i podnieść szanse otrzymania pozytywnego wyniku w kolejnym podejściu. Zaleca się, aby minimalny odstęp między kolejnymi podejściami do egzaminu wynosił nie mniej niż 90 dni.

Wpisy do licencji

Wpisy do licencji poziomu biegłości języka angielskiego odbywają się po złożeniu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego licencji. Wpis jest uzależniony od daty otrzymania wyników egzaminu oraz podpisów egzaminatora i osób oceniających.

Wpis poziomu języka angielskiego do licencji nie podlega opłacie lotniczej tylko wtedy, gdy w posiadanej licencji w punkcie XII: Uprawnienia radiotelefoniczne znajduje się już zapis o uprawnieniu do prowadzenia korespondencji w języku angielskim.

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter