Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Egzaminy
Język Angielski
Język Niemiecki
Język Włoski
Język Francuski
Język Hiszpański
Język Rosyjski
Egzaminy / Język Francuski

Centrum Języków Obcych YLC prowadzi kursy przygotowujące do uznawanych na całym świecie egzaminów z języka francuskiego.

Jest wiele znanych i uznawanych dyplomów i certyfikatów języka francuskiego. Jeżeli zamierzasz poświęcić swój czas i pieniądze na przygotowanie się do jednego z tych egzaminów, upewnij się, by wybrać odpowiedni do swoich przyszłych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo spis egzaminów z języka francuskiego organizowanych przez różne francuskie instytucje oraz uznawanych na całym świecie za dowód znajomości francuskiego na danym poziomie. Bliższe informacje o każdym z nich można znaleźć klikając na nazwę wybranego egzaminu.

Egzaminy Alliance Française

Alliance Française, uznana przez państwo francuskie organizacja o charakterze non-profit, której celem jest propagowanie języka i kultury francuskiej, organizuje uznawane na całym świecie egzaminy z języka, kultury i literatury francuskiej. Można je zdawać w ponad 200 centrach egzaminacyjnych Alliance Française w 70 krajach. Terminy egzaminów różnią się w zależności od ośrodka. Informacje na temat ośrodków Alliance Française w Polsce dostępne są pod adresem www.af-enpologne.pl. Oto spis najważniejszych egzaminów Alliance Française:

Dla dzieci

 • CJA (Certificats Jeunes Apprenants)
   
  Dla dzieci 7-12 lat, na poziomie początkującym, potwierdza znajomość języka francuskiego niezbędną do porozumiewania się w najprostszych i najbardziej podstawowych sytuacjach z życia codziennego.

Język ogólny

 • CEFP1 (Certificat d\'Etudes de Français Pratique 1)
   
  Dla początkujących, potwierdza znajomość języka francuskiego niezbędną do porozumiewania się w najprostszych i najbardziej podstawowych sytuacjach z życia codziennego.
   
 • CEFP2 (Certificat d\'Etudes de Français Pratique 2) 
   
  Dla średniozaawansowanych, potwierdza znajomość języka francuskiego potrzebną do komunikowania się w standardowych sytuacjach życia codziennego oraz w pracy.
   
 • DL (Diplôme de Langue Française)
   
  Dla wyżej średniozaawansowanych, kandydat powinien wykazać się szeroką znajomością słownictwa, umiejętnością właściwego zastosowania struktur językowych i swobodną wypowiedzią na większość tematów z życia codziennego z użyciem adekwatnego słownictwa i struktur.
   
 • DSLCF (Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises) 
   
  Dla zaawansowanych, potwierdza znajomość języka umożliwiającą swobodne wypowiedzi na dowolny temat, a także podjęcie studiów na francuskojęzycznym uniwersytecie.
   
 • DHEF (Diplôme de Hautes Études Française) 
   
  Dla bardzo zaawansowanych, potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie zbliżonym do znajomości języka ojczystego, obejmuje również znajomość kultury i literatury francuskiej.

Egzaminy Centre International d’études pédagogiques (CIEP)

Poniżej prezentowane egzaminy opracowane są przez francuski Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych (Centre International d'Etudes Pédagogiques - CIEP) pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we Francji i uznawane jako francuskie egzaminy państwowe:

 • DELF (Diplôme d\'Etudes en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) - system oddzielnych i niezależnych dyplomów z ogólnego języka francuskiego na 6 poziomach zaawansowania:
  • DELF A1 - poziom początkujący
  • DELF A2 - poziom początkujący wyższy
  • DELF B1 - poziom średniozaawansowany
  • DELF B2 - poziom średniozaawansowany wyższy
  • DALF C1 - poziom zaawansowany
  • DALF C2 - poziom zaawansowany wyższy
    
   Egzaminy DALF odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatom na studia uniwersyteckie we Francji.
   Istnieją też egzaminy DELF version junior dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które dostosowane są do wieku młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
   Egzaminy można zdawać w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych w różnych terminach. W Polsce zdawać je można m. in. w Instytucie Francuskim w Warszawie i Krakowie w styczniu i czerwcu.
    
 • TCF (Test de Connaissance du Français) - test sprawdzający poziom znajomości języka francuskiego, szczególnie polecany dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć pracę we francuskojęzycznych instytucjach; specjalna wersja egzaminu o nazwie TCF DAP (Demande d?Admission Préalable) jest oficjalnym wstępnym testem na pierwszy poziom wyższego szkolnictwa we Francji dla zagranicznych studentów. Test ten można zdawać w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych w różnych terminach. W Polsce zdawać go można m. in. w Instytucie Francuskim w Warszawie i Krakowie.

Inne egzaminy

 • TEF (Test d\'Evaluation de Français) - test pozwalający na określenie poziomu francuskiego w zakresie języka ogólnego; uznawany przez szkoły wyższe, uniwersytety, przedsiębiorstwa etc., które same określają wymaganą ilość punktów zdobytych przez kandydatów;
   
 • egzaminy specjalistyczne organizowane przez Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową CCIP (Chambre de Commerce et d\'Industrie de Paris), potwierdzające praktyczną znajomość w mowie i piśmie języka francuskiego używanego w biznesie oraz w pracy zawodowej; są to następujące egzaminy:
   
  • CFP (Certificat de Français Professionnel) - ogólny egzamin z języka zawodowego na poziomie średniozaawansowanym niższym i wyższym (CFP 1 i CFP 2);
    
  • DFA 1 (Diplôme de Français des Affaires), DFA 2 (Diplôme de Français des Affaires) - egzaminy potwierdzające znajomość biznesowego języka francuskiego na poziomie wyżej średniozaawansowanym (DFA 1) i zaawansowanym (DFA 2);
    
  • DAFA (Diplôme Approfondi de Français des Affaires) - egzamin potwierdzający bardzo zaawansowaną znajomość języka francuskiego dla biznesu;
    
  • DFM (Diplôme de Français Médical) - egzamin potwierdzający wyższą średniozaawansowaną znajomość medycznego języka francuskiego;
    
  • CFJ (Certificat de Français Juridique) - egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego prawniczego na poziomie wyżej średniozaawansowanym;
    
  • CFTH (Certificat de Français du Tourisme et de l\'Hôtellerie) - egzamin potwierdzający praktyczne umiejętności językowe związane z pracą w turystyce i hotelarstwie na poziomie średniozaawansowanym;
    
  • CFST (Certificat de Français Scientifique et Technique) - egzamin potwierdzający umiejętności posługiwania się francuskim w sytuacjach związanych z nauką i techniką na poziomie średniozaawansowanym;
    
  • CFS (Certificat de Français du Secrétariat) - egzamin potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem francuskim w sytuacjach związanych z pracą w biurze na poziomie średniozaawansowanym;

Instytut Francuski – ul. Senatorska 38; 00-095 Warszawa
tel.: 0-22 505.98.00; fax: 0-22 828.90.56; email: kursy@ifv.pl; www.ifv.pl

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter