Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Egzaminy
Język Angielski
Język Niemiecki
Język Włoski
Język Francuski
Język Hiszpański
Język Rosyjski
Egzaminy / Język Hiszpański

Centrum Języków Obcych YLC prowadzi kursy przygotowujące do uznawanych na całym świecie egzaminów z języka hiszpańskiego.

Jest wiele znanych i uznawanych dyplomów i certyfikatów języka hiszpańskiego. Jeżeli zamierzasz poświęcić swój czas i pieniądze na przygotowanie się do jednego z tych egzaminów, upewnij się, by wybrać odpowiedni do swoich przyszłych potrzeb.

Egzaminy DELE - Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (Dyplomy z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego), sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii, są jedynymi oficjalnymi egzaminami o charakterze międzynarodowym potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego. Instytucją zajmująca się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów DELE jest Instituto Cervantes, natomiast za opracowywanie i ocenianie egzaminów odpowiedzialny jest Uniwersytet w Salamance.

Egzaminy DELE przeprowadzane są na 3 poziomach zaawansowania:

 • Diploma de Espanol - Nivel Inicial - egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym;
 • Diploma de Espanol - Nivel Intermedio - jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego.;
 • Diploma de Espanol - Nivel Superior - potwierdza wysokie kompetencje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem hiszpańskim w sytuacjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz kontekstu kulturowego.

Egzaminy DELE przeprowadzane są dwa razy w roku: w maju i październiku w ośrodkach egzaminacyjnych Instituto Cervantes lub współpracujących z Instytutem na całym świecie.

Dane teleadresowe Instytutów Cervantesa w Polsce:

Instytut Cervantesa w Warszawie
ul. Myśliwiecka 4
00 - 459 Warszawa
tel.: Warszawa: (022) 622 54 22
e-mail: varsovia@cervantes.pl
WWW: www.cervantes.pl

Instytut Cervantesa w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel.: (012) 421 32 55
e-mail: cracovia@cervantes.pl
www.cervantes.pl

CERTYFIKATY DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

To oficjalne certyfikaty dające potwierdzenie kompetencji językowej na określonym poziomie. Są przyznawane przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

Certyfikaty te są znane na całym świecie. W Hiszpanii wszyscy posiadacze certyfikatu mogą być spokojni, gdyż jest to dowód znajomości języka. I tak certyfikat na poziomie podstawowym pomaga w staraniach o włączenie do hiszpańskiego systemu edukacji. Są także przydatne przy ubieganiu się o pracę.

Egzaminy składają się z pięciu części, z których każda zawiera rożnego rodzaju zadania:

 • Rozumienie tekstu - Comprensión de lektura
 • Pisanie - Expresión escrita
 • Rozumienie ze słuchu - Comprensión auditiva
 • Gramatyka i słownictwo - Gramática y vocabulario
 • Część ustna - Expresión oral

Ważność DELE:

 • Na całym świece dyplomy DELE uznawane są przez przedsiębiorców, izby gospodarcze oraz prywatne i państwowe instytucje edukacyjne. Jako dyplomy sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Hiszpanii są oficjalnie uznawane w krajach, z którymi Hiszpania zawarła dwustronne umowy w zakresie edukacji.
   
 • Na terenie Hiszpanii DELE uznawane są jako dokumenty wystarczające do potwierdzenia znajomości języka w celach zawodowych bądź akademickich. Dyplom DELE superior zwalnia z konieczności jakiejkolwiek weryfikacji znajomości języka hiszpańskiego w chwili podjęcia studiów, nostryfikacji dyplomu lub starania się o stanowisko pracy w administracji publicznej. DELE intermedio umożliwia zapisanie się na wyższe poziomy nauki w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalna Szkoła Języków).

Testy egzaminacyjne DELE opracowywane są wspólnie przez Instituto Cervantes oraz Universidad de Salamanca, natomiast egzaminy przeprowadzane są przez Instytuty Cervantesa oraz w autoryzowanych ośrodkach.

DELE można zdawać na 5 poziomach zaawansowania, które odpowiadają poziomom Opisy Kształcenia Językowego CEF Rady Europy.

DELE Acceso - A1
Potwierdza, że kandydat posiada umiejętności językowe pozwalające rozumieć i stosować najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.

DELE A2
Potwierdza , że kandydat opanował język hiszpański w stopniu pozwalającym na rozumienie i używanych i wyrażeń dotyczących istotnych elementów najbliższego otoczenia (informacji o sobie samym, rodzinie, o zakupach, miejscach, sposobach spędzania czasu....).

DELE Inicial - B1
Potwierdza, że kandydat posiada kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

DELE Intermedio - B2
Potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

DELE Superior - C2
Potwierdza wysokie kompetencje językowe oraz znajomość kultury hiszpańskiej.

Podczas egzaminu można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Sprawdzane są następujące umiejętności językowe: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna (w sumie można uzyskać 35 punktów), gramatyka i słownictwo (20 punktów), rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (w sumie 45 punktów). Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać przynajmniej 70% maksymalnej możliwej liczby punktów.

Do egzaminów może przystąpić każdy. Każdy dyplom jest niezależnym egzaminem i kandydaci mogą wybierać ich poziom zgodnie z przygotowaniem i zainteresowaniem. Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa, oznacza to, że nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ważności dyplomu.

Więcej informacji wraz z przykładami egzaminów z poprzednich lat:
http://diplomas.cervantes.es/
http://varsovia.cervantes.es/pl/egzaminy_pl

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter