Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Egzaminy
Język Angielski
Język Niemiecki
Język Włoski
Język Francuski
Język Hiszpański
Język Rosyjski
Egzaminy / Język Rosyjski

Centrum Języków Obcych YLC prowadzi kursy przygotowujące do uznawanych na całym świecie egzaminów z języka rosyjskiego.

Jest wiele znanych i uznawanych dyplomów i certyfikatów języka rosyjskiego. Jeżeli zamierzasz poświęcić swój czas i pieniądze na przygotowanie się do jednego z tych egzaminów, upewnij się, by wybrać odpowiedni do swoich przyszłych potrzeb.

Międzynarodowe egzaminy z języka rosyjskiego przeprowadzane są przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego w Moskwie.

Rodzaje egzaminów:

 • JĘZYK ROSYJSKI NA CO DZIEŃ
 • JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE
 • Egzaminy za pośrednictwem instytucji TELC

Opis egzaminów

JĘZYK ROSYJSKI NA CO DZIEŃ

Program egzaminu odpowiada trzeciemu poziomowi (Threshold Level) standardów Rady Europy, drugiemu poziomowi Europejskiego Stowarzyszenia Testów Językowych ALTE oraz poziomowi B1 Europejskiego Portfolio Językowego.

Egzamin składa się z pięciu testów, przeprowadzanych w ciągu dwóch dni.

 • Test z czytania tekstów oraz informacji dotyczących codziennego życia (szyldy, reklamy, tablice informacyjne, gazety, periodyki i inne). Czas trwania testu - 45 minut.
 • Test z redagowania listów i dokumentów (prywatne listy i formularze urzędowe). Czas trwania testu - 45 minut.
 • Test poprawności językowej. Stanowi sprawdzian znajomości słownictwa oraz gramatyki. Czas trwania testu - 35 minut.
 • Test rozumienia ze słuchu. Stanowi sprawdzian rozumienia tekstów emitowanych w mediach, w komunikacji miejskiej, na dworcach, w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. Czas trwania testu - 20 minut.
 • Test komunikacji ustnej (rozmowy w sytuacjach z życia codziennego). Czas trwania testu - 15 minut na jedną egzaminowaną osobę.

Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Centralny Ośrodek Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu we wszelkich firmach, instytucjach, a także w placówkach dyplomatycznych.

Egzamin w Polsce przeprowadza Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4.

Cena egzaminu stanowi równowartość 55 USD po kursie na tydzień przed egzaminem.

Terminy egzaminów: styczeń 2005 oraz czerwiec 2005. Zapisy na egzamin przyjmowane są do 15 stycznia na pierwszy termin i do 15 czerwca na drugi termin. Zapisać można się osobiście: od 9.30 do 15.00 w sekretariacie Instytutu Rusycystyki, ul. Szturmowa 4, pok. 413 (tel. 55-34-228), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.00; telefonicznie: tel. 55-34-228 od 9.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ir@uw.edu.pl.

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE

Program egzaminu odpowiada czwartemu poziomowi (Vantage Level)standardów Rady Europy (B2).

Niniejsza oferta jest adresowana do wszystkich osób, zainteresowanych kontaktami z partnerami w biznesie, zwłaszcza z rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego.

Egzamin składa się z ośmiu testów i trwa dwa dni, w pierwszym dniu odbywają się testy pisemne, w drugim - ustne.

 • Test z czytania tekstów o charakterze ekonomicznym: korespondencja oraz dokumentacja handlowa, reklamy, kontrakty, specjalizowane artykuły prasowe i inne. Czas trwania testu - 60 minut.
 • Test rozumienia ze słuchu. Stanowi sprawdzian rozumienia tekstów emitowanych w mediach, a także w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. Czas trwania testu - 45 minut.
 • Test samodzielności językowej w zakresie redagowania pism i dokumentów (korespondencja handlowa, CV, plan biznesu i inne). Czas trwania testu - 60 minut.
 • Test poprawności językowej w zakresie posługiwania się słownictwem specjalistycznym. Czas trwania testu - 45 minut.
 • Test z gramatyki. Stanowi sprawdzian znajomości konstrukcji gramatycznych używanych w języku biznesu. Czas trwania testu - 60 minut.
 • Test samodzielności językowej w komunikacji ustnej (rozmowy handlowe, ustalenia, negocjacje i inne). Czas trwania testu - 20 minut na jedną egzaminowaną osobę.
 • Test znajomości rosyjskich standardów zachowań, zwrotów grzecznościowych, tradycji i współczesnych obyczajów. Czas trwania testu - 30 minut.
 • Test wiedzy o Rosji (znajomość kultury, historii, geografii oraz sytuacji społeczno-politycznej). Czas trwania testu - 30 minut.

Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej, stanowi referencje przy zatrudnieniu we wszelkich firmach, instytucjach a także w placówkach dyplomatycznych.

Egzamin przeprowadza Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4.

Cena egzaminu stanowi równowartość 100 USD po kursie na tydzień przed egzaminem.

Terminy egzaminów: styczeń 2005 oraz czerwiec 2005. Zapisy na egzamin przyjmowane są do 15 stycznia na pierwszy termin i do 15 czerwca na drugi termin. Zapisać można się osobiście: od 9.30 do 15.00 w sekretariacie Instytutu Rusycystyki, ul. Szturmowa 4, pok. 413 (tel. 55-34-228), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.30 - 15.00; telefonicznie: tel. 55-34-228 od 9.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ir@uw.edu.pl.

Informacje zaczerpnięto ze strony internetowej Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego - www.ir.uw.edu.pl

EGZAMINY TELC

telc Русский язык (z języka ogólnego):

 • telc Русский язык A1 – dla osób początkujących po 100 do 150 lekcjach (45 min.).
 • telc Русский язык A2 – dla osób z podstawową znajomością języka po 250-300 lekcjach (45 min.)
 • telc Русский язык B1 – dla osób z solidną znajomością języka
 • telc Русский язык B2 – dla osób z ogólną znajomością języka na zaawansowanym poziomie

Do egzaminówt elc Русский язык mogą przystępować osoby dorosłe bez żadnych warunków wstępnych.

Egzaminy z języka rosyjskiego telc Русский язык przeprowadzane są w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych w całej Europie.

Testy językowe związane z egzaminem:

Więcej informacji na www.telc.net/en/what-telc-offers/russian/

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter