Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Egzaminy
Język Angielski
Young Learners English Tests
Cambridge ESOL Suite
Cambridge Business English Certificate (BEC)
Egzaminy TOEFL
Egzaminy IELTS
Jak zapisać się na egzamin?
Egzaminy dla żołnierzy wg STANAG 6001
Język Niemiecki
Język Włoski
Język Francuski
Język Hiszpański
Język Rosyjski
Egzaminy / Język Angielski / Egzaminy TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 4.400 uniwersytetów i innych szkół wyższych na całym świecie. Ponadto, zarówno różnego rodzaju agencje rządowe, jak i fundacje stypendialne (Socrates-Erasmus) wykorzystują wynik z tego egzaminu jako podstawowe narzędzie pomiaru kompetencji w zakresie języka angielskiego.

UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU TOEFL

  • Ministerstwo Edukacji uznaje egzamin TOEFL na prawach dawnego egzaminu państwowego.
  • Wyniki egzaminu powyżej 213 punktów w wersji komputerowej i 550 – w wersji papierowej są uznawane przez Ministerstwo Edukacji jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego (z wykształceniem pedagogicznym, ale bez ukończonych studiów filologicznych lub lingwistycznych).
  • TOEFL® jest honorowany przez ponad 7 500 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu przystępuje ponad 800 000 studentów.
  • Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.
  • Wynik TOEFL powyżej 213 punktów w wersji komputerowej i 550 w wersji papierowej jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej), w przypadku studiów magisterskich i podyplomowych, np. studia typu MBA.
  • TOEFL jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce.
  • TOEFL jest wymagany od osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w szczególności w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii.
  • Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne w Polsce, krajach Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych krajach świata.
  • TOEFL jest podstawą zaliczenia lektoratów na wyższych uczelniach.
  • W przypadku gimnazjalistów posiadanie TOEFL w nowym systemie rekrutacji do liceów oznacza dodatkowe 20-40 punktów.

Więcej informacji w załączniku (pdf) oraz na stronie internetowej www.pl.toefl.eu

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter